Følgende priser gjelder for elever bosatt i Levanger kommune
                               Barneskolen             Ungdomsskolen

1 barn                     kr.   820/mnd             980/mnd
2 barn                     kr. 1320/mnd           1480/mnd
3 eller flere barn     kr. 1650/mnd           1810/mnd
 

Følgende priser gjelder for elever bosatt utenfor Levanger kommune
                               Barneskolen             Ungdomsskolen 

1 barn                     kr. 330/mnd               490/mnd
2 barn                     kr. 440/mnd               600/mnd
3 eller flere barn     kr. 495/mnd               655/mnd
 

SFO (for elever fra1. til og med 4. årstrinn)

SFO koster kr. 1900/mnd for helplass og kr. 1450/mnd for halvplass. 

Ved tilfeldig SFO behov for elever som ikke har SFO plass er det mulig å kjøpe enkel timer: kr. 70/time

SFO kost kommer i tillegg. kr 50/mnd