• Å gi et skoletilbud som på en klar og helhetlig måte oppdrar barna i den kristne tro.
   
 • Gir dem opplæring grunnfestet i Guds ord, og som legger til rette for at barna får et personlig forhold til Jesus Kristus.
   
 • Skolen skal avspeile Guds respekt for det enkelte menneske og gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet.
   
 • Gjennom verdiformidling, undervisning og barnas egen utfoldelse, vil vi styrke og utvikle elevene både åndelig, psykisk og fysisk.
   
 • Skolen skal ha et utadvendt forhold til samfunnet, til kultur og tradisjon, og gi elevene en forståelse av hva det vil si å være en del av et flerkulturelt samfunn.
   

På denne måten vil vi utvikle samfunnsbevisste, frie, selvstendige, trygge og skapende mennesker med gode allmennkunnskaper.