Fra 1. august 2017 endres opplæringslovens kapittel 9A.

Det nye regelverket skal styrke rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre. Det ligger en klar forventning i regelverket om at skolene skal mobilisere det forebyggende arbeidet, og vise rask og effektiv handling i enkeltsaker. Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene nå melde saken til Fylkesmannen en uke etter at saken er tatt opp med rektor.

Klikk på vedlegget under for å laste ned mer utfyllende informasjon.

VedleggStørrelse
Opplaeringslovens kapitell 9 A.pdf138.49 KB